maseczka i rękawiczki jednorazowe

Europejska solidarność w walce z koronawirusem

Wiele osób zarzuca Unii Europejskiej niewystarczającą reakcję na kryzys związany z pojawieniem się w Europie nowego wirusa. Być może, na początku, działania UE nie były zbyt spektakularne, trzeba jednak uczciwie przyznać, że w tej chwili zjednoczona Europa podejmuje szereg działań, które w pierwszym rzędzie mają pomóc w ratowaniu ludzkiego życia, a następnie wspomóc gospodarki państw członkowskich na drodze powrotu do stabilnego wzrostu. Wybrane z nich opisujemy poniżej.

Walka z koronawirusem i pomoc dla państw członkowskich – działania UE w trakcie kryzysu

Na wstępie warto przypomnieć, szczególnie wszystkim sceptykom, że decyzją państw członkowskich przyjmujących kolejne europejskie traktaty, Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, której kompetencje ograniczone są tylko do ściśle wskazanych obszarów działania, tych, które powierzą jej kraje. Ochrona zdrowia do nich nie należy, stąd czasem jej ręce są związane i nie może zastępować krajowych rządów w wielu sprawach. Mimo to, podejmuje ona wiele działań wspomagających, a także udostępnia swoje siły i środki, pozostawiając korzystanie z nich do dyspozycji poszczególnych krajów.

Korzystając ze swoich uprawnień, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, Unia Europejska zamknęła swoje granice zewnętrzne wykluczając podróże, które nie są niezbędne. Z powyższej regulacji wyłączono jednak tak niezbędne sprawy, jak transport towarów. Co więcej, w powyższym zakresie uruchomione zostały priorytetowe pasy ruchów, pozwalające na sprawną dostawę podstawowych produktów.

Oczywiście w trakcie kryzysu Unia Europejska nie zapomniała o swoich obywatelach, których pandemia zastała poza granicami zjednoczonej Europy. W celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego powrotu, wykorzystany został Mechanizm Ochrony Ludności.

Ponadto, Unia Europejska dała wszystkim państwom członkowskim możliwość korzystania z zasobów Mechanizmu Ochrony Ludności, w tym do respiratorów i masek ochronnych, a także przeprowadziła międzynarodowy przetarg na sprzęt i leki. Umożliwił on wspólny, bardziej konkurencyjny, zakup dużej ilości potrzebnych materiałów.

Co więcej, dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostały na 18 projektów badawczych, które w ramach programu „Horyzont 2020” wspierają badania nad lekarstwem na Covid-19. W tej chwili nad kwestiami diagnostyki i leczenia pracuje 140 zespołów naukowców z całej Europy.

 

Złagodzenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii – działania UE w dłuższej perspektywie

Choć niestety nikt nie wie kiedy, pandemia na pewno kiedyś się skończy. Jej efektem będzie jednak nie tylko śmierć wielu osób, ale także kryzys gospodarczy. Dotknie on wszystkie unijne kraje, ich mieszkańców oraz firmy. Konieczne będzie podjęcie wszelkich możliwych działań, aby jak najszybciej powrócić na drogę rozwoju gospodarczego i zapewnić obywatelom możliwość znalezienia pracy.

Przede wszystkim Komisja Europejska zapowiedziała, że zrewiduje obecnie obowiązujący projekt wieloletniego unijnego budżetu na lata 2021-2027 tak, aby znalazł się w nim pakiety stymulacyjny dla europejskiej gospodarki. To jednak działanie na przyszłość, a określone środki finansowe potrzebne są już. W celu ich zapewnienia, Parlament Europejski przyjął przepisy umożliwiające państwom członkowskich korzystanie z pomocy finansowej Funduszu Solidarności UE, jeśli doświadczają one sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym. Dzięki temu, na walkę z pandemią, państwa zyskały dostęp do dodatkowych 800 milionów euro.

Co więcej, 37 miliardów euro, które już teraz stanowią zasoby unijnych funduszy strukturalnych, posłowie do Parlamentu Europejskiego zgodzili się przeznaczyć na rozwiązanie kryzysu wywołanego przez pandemię i wsparcie systemów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw i pracowników.

Bardzo duże wsparcie dla gospodarki zapewnił także Europejski Bank Centralny, który zapewnił 750 miliardów euro z przeznaczeniem na zmniejszenie długu publicznego państw członkowskich, a także dodatkowe 140 miliardów euro, które wykorzystane zostaną między innymi na wykup długów.

Inne działania i inicjatywy zjednoczonej Europy

Podczas pandemii pojawia się wiele mniejszych i większych problemów, z którymi trzeba sobie radzić na dziś i które swoje skutki będą miały w przyszłości. Unia Europejska, poprzez szereg inicjatyw, stara się reagować także na nie, między innymi zwracając uwagę na konieczność podjęcia określonych działań oraz wskazując rozwiązania, które mogą zostać zastosowane przez państwa członkowskie.

Niewątpliwie jednym z największych problemów spowodowanych pandemią jest utrata miejsc pracy. Aby temu zapobiec, a także złagodzić skutki obowiązkowych przestojów, Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument – SURE – którego założeniem jest udzielanie krajom członkowskich pożyczek w wysokości do 100 miliardów euro. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają następnie zostać przekazane firmom, które dzięki nim wypłacą pensje tym pracownikom, jeśli w przeciwnym wypadku ich wymiar pracy miałby zostać zmniejszony lub mieliby oni zostać zwolnieni. Pożyczki zapewnią więc pracownikom dochód, a przedsiębiorstwom pozwolić utrzymać zatrudnienie, co w dalszej perspektywie pozwoli na płynniejszy powrót do pełnej operatywności. Instrument ma wspierać także osoby samozatrudnione oraz programy pracy krótkoterminowej i inne podobne działania. Za pośrednictwem SURE firmy będą mogły tymczasowo skrócić czas pracy pracowników lub całkowicie zawiesić pracę, a od państwa otrzymają środki za nieprzepracowane godziny. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek otrzymają zasiłek, który będzie zastępował ich dochód.

Co więcej, w związku z tym, iż obecny kryzys zmusił wiele osób do pracy lub nauki zdalnej, a tym samym do szerokiego wykorzystywania Internetu, pojawiła się obawa, że łącza nie wytrzymają nowego zwiększonego obciążenia. Aby temu zapobiec UE – z sukcesem – zwróciła się do takich firm jak Netflix, Facebook i YouTube o obniżenie jakości przesyłania strumieniowego, aby uniknąć przeciążenia sieci. Dzięki temu każdy może korzystać z Internetu do pracy lub w czasie wolnym.

Innym bardzo negatywnym zjawiskiem obowiązującej w wielu krajach społecznej kwarantanny jest nasilenie się zjawiska przemocy domowej. Zarówno na całym świecie, jak iw niektórych krajach UE zgłoszono, że liczba przypadków przemocy domowej wzrosła o jedną trzecią w tygodniu po wprowadzeniu blokady. Kobiety żyjące w związkach agresywnych tkwią w domu i są narażone na przemoc przez dłuższy czas. To sprawia, że ​​bardzo trudno jest im zadzwonić na infolinię, ponieważ sprawca jest zawsze w pobliżu. W związku z tym Parlament Europejski zaapelował do wszystkich państw członkowskich do zdecydowanego rozwiązania tego problemu i do aktywnego komunikowania się, gdzie i jak osoby dotknięte chorobą mogą uzyskać pomoc.

Życzymy zdrowia i spokoju!

 

Publikacja współfinansowana ze środków UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + two =